2022

Sruthi Buddai

~Sruthi Buddai MDMBA, Class of 2022

Nina Fleischer

~Nina Fleischer MDMBA, Class of 2022

John Morrissey

~John Morrissey, MDMBA, Class of 2022

Arun Ponshunmugam

~Arun Ponshunmugam, MDMBA, Class of 2022

Dave Praharaj

~Dave Praharaj, MD-MBA, Class of 2021

Seo Ho (Michael) Song

~Seo Ho Song MDMBA, Class of 2022