2022


Sruthi Buddai

~Sruthi Buddai MDMBA, Class of 2022


Nina Fleischer

~Nina Fleischer MDMBA, Class of 2022


John Morrissey

~John Morrissey, MDMBA, Class of 2022


Arun Ponshunmugam

~Arun Ponshunmugam, MDMBA, Class of 2022


Dave Praharaj

~Dave Praharaj, MD-MBA, Class of 2021


Seo Ho (Michael) Song

~Seo Ho Song MDMBA, Class of 2022